home » Products » Other Products » Goat Cut in Pieces

Goat Cut in Pieces ( )

Goat Cut in Pieces

Dutch name Geit Gezaagd

French name Chèvre Coupé en pièces

German name Ziege Gesnitten en Stücks


English Article codePresentationSizeFreezingOriginPacking
Dutch ArtikelcodeProductomschrijvingMaatVrieswijzeOorsprongVerpakking
French Code articlePresentationTailleMéthode de CongélationOrigineEmballage
Deutsch Artikel-codeProduktbeschreibungGrößeEinfriermethodeHerkunftVerpackung
8190 IQFThe Netherlands18x1 kg

Contact

Ticasa B.V.
Delta Industrieweg 17
3251 LX Stellendam
The Netherlands

T: +31(0)187 497511
F: +31(0)187 497512
E: sales@ticasa.nl
 
ABN AMRO Bank
Rotterdam
IBAN: NL07ABNA0243496915
SWIFT (BIC): ABNANL2A

VAT number: NL818043933B01
Chamber of Commerce Rotterdam: 24415774